טופס רישום לקמפיין עידוד תיירות פנים

נא למלא את שם מתקן האירוח.
נא למלא את כתובת מתקן האירוח.
נא למלא את עיר מתקן האירוח.

מחירי החדרים הסטנדרטים במתקן האירוח צריכים להיות באחת משלושת רמות המחיר מטה
המחיר מתייחס לעלות לילה לזוג, ללא ארוחת בוקר, כולל מע"מ.
נא בחר את מדרגת המחיר הרלוונטית עבורך:

נא לבחור את מדרגת המחיר הרלוונטית עבורך.
נא למלא את שם איש הקשר.

מידע פנימי - לא יפורסם באתר הקמפיין

מידע פנימי - לא יפורסם באתר הקמפיין

נא למלא דוא"ל.

מידע פנימי - לא יפורסם באתר הקמפיין

נא למלא טלפון.
הגדירו את האיזור המרכזי של מתקן האירוח:
נא לבחור את האיזור המרכזי של מתקן האירוח.

הגדירו את תת האיזור של מתקן האירוח:(עד 3)

נא לבחור את תת האיזור של מתקן האירוח.

 

הוספת הצהרת ההשתתפות בקמפיין:
להורדת טופס הצהרת ההשתתפות: PDF או Word 
חובה לחתום על הטופס ולצרף הצהרה חתומה

נא הוסף קובץ הצהרה חתומה להשתתפות בקמפיין.

קישור לעמוד הנחיתה של מתקן האירוח

נא להכניס קישור לעמוד החיתה של מתקן האירוח.

יפורסם באתר הקמפיין

הוספת תמונה של מתקן האירוח

נא לאשר.